Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete

Milí priatelia,
radi by sme do vašej pozornosti dali dokument „Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete“, ktorý 28.6.2011 spoločne vydali Svetová rada cirkví, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg a Svetová evanjelikálna aliancia. Dokument preložil do slovenčiny Pavol Bargár. Slovenský preklad bol publikovaný v časopise Misiologické info 4/2011.

Odkaz na dokument

Napsat komentář