Nad knihou Mission Revisited – relevantnost pro český a slovenský kontext

Zde naleznete recenzní článek věnující se knize V. Kuester (ed.), Mission Revisited: Between Mission History and Intercultural Theology (LIT Verlag 2010). Článek se v knize pokouší hledat témata a otázky relevantní i pro český a slovenský kontext. Autorem článku je Pavol Bargár.

Odkaz na dokument

Napsat komentář