Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete

Milí priatelia,
radi by sme do vašej pozornosti dali dokument „Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete“, ktorý 28.6.2011 spoločne vydali Svetová rada cirkví, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg a Svetová evanjelikálna aliancia. Dokument preložil do slovenčiny Pavol Bargár. Slovenský preklad bol publikovaný v časopise Misiologické info 4/2011.

Odkaz na dokument

Praxe evangelia v sekulárním Česku

Ve dnech 27. a 28. května 2011 se na Evangelické teologické fakulte UK v Praze uskutečnilo symposium pod názvem „Praxe evangelia v sekulárním Česku: publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností“, organizované při příležitosti životního jubilea Prof. ThDr. Pavla Filipiho. Panu profesorovi srdečně blahopřejeme. Přiložený článek je reflexí některých misiologicky významných momentů, které na symposiu zazněli.

Odkaz na dokument