Konference Středoevropského centra misijních studií 2007

„Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme?“
Konference Středoevropského centra misijních studií, Praha, 20. 6. 2007, 8:30 – 18:30 hod. Kobylisy - U Školské zahrady 1264/1 (mapa)

Program:

08.30 – 09.15 Registrace a přivítání
08.30 Registrace účastníků
08.55 Stanovení 3-členného výboru s úkolem vypracovat komuniké
09.00 Představení SCMS a záměru konference
09.15 – 12.30 Blok přednášek I
09.15 Pavel Černý: Vztah teologie a misiologie: Misiologická hermeneutika
09.45 Daniel Fajfr: Kontextuální misiologie jako nedílná součást praktické teologie
10.15 Július Filo: Východiská a ciele misiologického vzdelávania
10.45 Přestávka
11.00 Michal Valčo: Misia prostredníctvom vzdelávania
11.30 Petr Činčala: Misie teologie aneb teologie misie?
12.00 Daniel Dong-Sung Kim: Teaching and Doing Mission – Reflections on the Place of Mission in the Theological Education of the Presbyterian Church of Korea
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 15.00 Diskuse k tématu konference I
15.00 – 17.00 Blok přednášek II
15.00 Ladislav Beneš: Dokument o misii Českobratrské církve
15.20 Milan Jurík: Historické pozadie a možnosti zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
15.40 Jaroslav Hrdlička: Směrování CČSH do SRC v letech 1948-61 a vyučování misiologie na HČBF. Minulost a perspektivy budoucnosti.
16.00 Přestávka
16.10 Viktória Šoltésová: Misiológia so zameraním na Rómske komunity, Religiozita Rómov v kontexte vzdelávania misijných pracovníkov na Slovensku
16.30 Józef Szymeczek: Misijní aktivity slezké církve evangelické
16.50 Peter Gažík: Od filozofie k Biblii – od Biblie k misii
17.10 Přestávka
17.15 – 18.30 Diskuse k tématu konference II, návrh a schválení komuniké, závěr

 

Zástupci teologických škol v České republice a na Slovensku

ThDr. Ladislav Beneš

Odborný asistent – Katedra praktické teologie
Univerzita Karlova v Praze – Evangelická teologická fakulta

ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Vedoucí katedry praktické teologie
Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, Praha

Petr Činčala, M.Div., MSW, PhD

Research manager, NCD-International
Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne, Sázava

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Misijní pracovník Církve bratrské
Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, Praha
Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc

Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

Vedoucí katedry praktické teologie
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Doc. ThDr. Peter Gažík

Vyučující, garant studijních programů Učitelství náboženské výchovy a Misijní práce s dětmi a mládeží
Katedra pedagogiky, psychologie a sociálních věd (sekce náboženské výchovy)
Fakulta prírodných vied Žilinské univerzity v Žiline

Mgr. Matilda Györi (účastník diskuse)

Externí vyučující
Fakulta reformovanej teológie – Univerzita J. Selyeho, Komárno

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Odborný asistent – Katedra církevních dějin a práva
Univerzita Karlova v Praze – Husitská teologická fakulta

Mgr. Milan Jurík

Odborný asistent – Katedra praktické teologie
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Józef Szymeczek, Ph.D.

Odborný asistent – Katedra společenských věd - odd. křesťanské výchovy
Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity

PaedDr.Viktória Šoltésová

Odborný asistent – Katedra evangelikální teologie a misie
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Mgr. Michal Valčo, Ph.D.

Ředitel, vyučující
Biblická škola, Martin

Host: Rev. Daniel Dong-Sung Kim

doktorandský student misiologie
School of Divinity, New College, University of Edinburgh, Scotland

 

V přiloženém plakátku najdete informace o řečnících a další podrobnosti.

PřílohaVelikost
konference2007_cs.jpg297.39 KB