Pozvánka na Studijní den 5. 6. 2013

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, příznivci a spolupracovníci, přijměte prosím srdečné pozvání na studijní den s tématem "Církevní restituce jako výzva aneb dokážou být církve opravdu církvemi?", který se koná ve středu 5. června 2013 od 9.30 hod. v Praze v Kostele U Jákobova žebříku (U Školské zahrady 1264/1, 5 min. pěšky od stanice metra C - Kobylisy). Akci pořádá Středoevropské centrum misijních studií, o. s. Její hlavní část bude tvořit panelová diskuse, na níž již přislíbilo účast deset duchovních a teologů různých denominací. Prosíme, potvrďte svou účast prostou odpovědí na tento mail se svým jménem uvedeným v předmětu do tohoto pátku (31. 5. 2013), abychom podle množství uchazečů mohli zajistit vhodné uspořádání prostoru a občerstvení. Pro jakékoli dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat. Program: "Církevní restituce jako výzva aneb dokážou být církve opravdu církvemi?" 9.30 Přivítání 9.35 Biblické zamyšlení 9.40 Úvodní slovo 9.45 Panelová diskuse: „Jak se změní církve? Jaká jsou rizika nové situace? Čeho se vyvarovat a naopak na co klást důraz?“ 11.15-11.30 Přestávka s občerstvením 13.00 Závěr Těšíme se na Vás, se srdečným pozdravem Středoevropské centrum misijních studií, o. s.