Spolupracovníci

Projektová koordinátorka: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D.

Předseda SCMS z.s.: Mgr. Luděk Korpa

Redakční rada časopisu Misiologické fórum:

Kornélia Kolářová Takácsová (odpovědná redaktorka)

Pavol Bargár

Pavel Černý

Zuzana Jurechová

Milan Jurík

Ondřej Kolář

Luděk Korpa

Jaromír Strádal

Viktória Šoltésová

Jong-sil Lee