Pozvánka na Workshop pre učiteľov misiológie

Milí priatelia SCMS!

Středoevropské centrum misijních studií o. s. Vás zve na

Workshop pro učitele misiologie:
Kontextualizace biblického myšlení v české a slovenské misiologii

který se bude konat 24. 11. 2008 v sídle SCMS
(U Školské zahrady 1264/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy)

Účastníci se dostaví s již vypracovanou stručnou studií svého místního kontextu. Tato studie by měla být zaměřena na popis konkrétních problémů, které vyvstávají v rámci místních církví a společnosti, a na hledání misijních výzev, jež tyto problémy představují, a na které by bylo možné misiologicky reagovat. Tyto příspěvky budou na workshopu prezentovány, poslouží jako základní pracovní materiál i jako přehled různosti českých i slovenských lokálních kontextů a misijních výzev. Následně budou účastníci analyzovat a diskutovat o 1. část misiologického díla Davida J. Bosche Transforming Mission, která bude shrnuta do tezí: 1) model misie podle evangelisty Matouše – Pozvání stát se učedníkem Ježíše Krista, 2) model misie podle evangelisty Lukáše – Odpuštění a solidarita s chudými, 3) model misie podle apoštola Pavla – Pozvání k připojení se k eschatologickému misijnímu společenství. Na závěr se účastníci pokusí tyto modely prakticky aplikovat na vlastní církevně-společenský kontext.

Workshop je určen především přednášejícím první konference SCMS v roce 2007.
Počet účastníků je omezen. Spolu s potvrzením o registraci zašleme bližší informace.
Účastníkům hradíme stravování v průběhu konference i případné ubytování z neděle 23. 11. na pondělí 24. 11. 2008.

Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2008
nejlépe emailem na adresu: office@missioncentre.eu
resp. klasickou poštou na adresu:
Středoevropské centrum misijních studií o. s.
U Školské zahrady 1264/1
CZ-182 00 Praha 8 – Kobylisy