studijní den

Středoevropské centrum misijních studií a Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na studijní den s tématem MISIOLOGIE – SOUČASNÉ PROMĚNY A NOVÉ DŮRAZY

Program:

10.00 Úvod

10.10 Prof. Dr. Peter Beyerhaus (emeritus Universität Tübingen) - Tématem přednášky je překonání krize misie, patrné od šedesátých let, kterou vidí jako krizi základů misie, a tu jako důsledek obecné teologické a duchovní krize církve. Krizi posilují vnější faktory jako je ideologický relativismus a multikulturalismus. Této krizi čelí evangeličtí, pravoslavní i katoličtí křesťané velmi podobnými přístupy. Především se – v návaznosti na teocentrický přístup K.Bartha - obnovuje vědomí, že missio je původně pojem trojiční teologie a křesťanská misie je účastí na trojiční misio Dei, jakož i účastí na dějinách spásy. Misie tedy nezačíná vysláním apoštolů, ale Božím úradkem před stvořením světa. V Kristu je tento úradek zjeven a misie je zdůvodněna jako jeho naplňování: "Nejdříve se musí zvěstovat evangelium po celém světě". Církev je misijní svou podstatou. Cíl misie je doxologický, nikoli ideologický; eschatologický, nikoli jen sekulární. V druhé části se přednášející zabývá proměnami misie v současnosti a úkoly s tím spojenými.

11.40 Diskuse

12.55 Závěr

Ve čtvrtek 22. 4. 2010, 10.00 – 13.00 hod. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Kněžská 8.

PřílohaVelikost
CB_22042010_plakat_update.pdf59.96 KB