Projekty

Studijní den na téma Misie jako pohostinnost vůči druhému (12. 4. 2016 ve Farním sboru ČCE Plzeň - západ)

Středoevropské centrum misijních studií, z. s.

 

 

Vás srdečně zve na studijní den na téma

Kurs misiologie na ETF UK v zimním semestru 2012/13

Milí přátelé,

rádi bychom vás informovali o kurzu "Dynamika křesťanské misie: Úvod do kontextuální misiologie D. Bosche", který SCMS organizuje ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze (ETF).

PERSPEKTIVY MISIE: Přednášky s diskusí z oblasti misiologie

Středoevropské centrum misijních studií

pořádá přednášky s diskusí na téma

 

PERSPEKTIVY MISIE

 

 

Dynamika křesťanské misie: Úvod do kontextuální misiologie D. Bosche (seminář organizovaný SCMS ve spoupráci s ETF UK v Praze)

Milí přátelé,

rádi bychom vás informovali o kurzu "Dynamika křesťanské misie: Úvod do kontextuální misiologie D. Bosche (Transforming Mission: An Introduction to Contextual Missiology according to D. Bosch)", který SCMS organizuje ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze (ETF).

Syndikovat obsah