Projekty

Konferencia SCMS, Bratislava, 14.4.2011: Krízové situácie v česko-slovenskom kontexte po roku 1989

Milí priatelia,

dovoľte, aby sme vás pozvali na konferenciu na tému krízových situácií v česko-slovenskom kontexte po roku 1989, ktorá sa uskutoční na Fakulte misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZSP sv. Alžbety (Pod Brehmi 4/A, 841 01 Bratislava-Polianky) dňa 14.4.2011 od 10.00. Konferencia je výstupom bádateľského projektu, ktorého inciátorom, realizátorom a nositeľom je SCMS. Spoluorganizátorom konferencie je Inštitút misiológie Jána Pavla II. Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Konference SCMS, Praha, 1.4.2011: Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989

Vážení přátelé,

dovolte, abychom vás pozvali na konferenci na téma krizových situací v česko-slovenském kontextu po roce 1989, která se uskuteční v sídle SCMS (U Školské zahrady 1264/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy) dne 1.4.2011 od 10.00. Pozvánku s více informacemi a program konference naleznete v příloze.

Pro aktualizované informace sledujte prosím tyto stránky.

Navigační instrukce k sídlu SCMS naleznete v příloze.  

Studijní den SCMS: "Misia medzi Rómami - fakty, výzvy, nádeje" (Bratislava, 22.2.2011)

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na studijní den, který SCMS organizuje ve spolupráci s Evangelickou bohosloveckou fakultou UK v Bratislavě. Téma je "Misia medzi Rómami - fakty, výzvy, nádeje". Studijní den se uskuteční dne 22.2.2011 v prostorách EBF UK v Bratislavě. Více informací naleznete v příloze. V případě jakýchkoliv otázek nás prosím kontaktujte na office@missioncentre.eu.

 

Studijní den: 16.11.2010, Brno

Středoevropské centrum misijních studií


si Vás dovoluje srdečně pozvat na


STUDIJNÍ DEN


který se uskuteční dne 16. 11. 2010 v Brně se začátkem v 10.00 hod.

studijní den

Středoevropské centrum misijních studií a Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na studijní den s tématem MISIOLOGIE – SOUČASNÉ PROMĚNY A NOVÉ DŮRAZY

Program:

10.00 Úvod

Syndikovat obsah