Zdroje

Reflexe konference SCMS o krizových situacích v Bratislavě

Možná vám bude známo, že SCMS nedávno vydalo knihu o krizových situacích v česko-slovenském kontextu po roce 1989. S vydáním této knihy byly spojeny i dvě konference. Reflexi jedné z nich, která se konala v dubnu 2011 v Bratislavě, nabízí přiložený článek. Autorkou článku je Viktória Šoltésová.

Nad knihou Mission Revisited - relevantnost pro český a slovenský kontext

Zde naleznete recenzní článek věnující se knize V. Kuester (ed.), Mission Revisited: Between Mission History and Intercultural Theology (LIT Verlag 2010). Článek se v knize pokouší hledat témata a otázky relevantní i pro český a slovenský kontext. Autorem článku je Pavol Bargár.

Nový ekumenický dokument o misii: Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete

Milí priatelia,

 

radi by sme do vašej pozornosti dali dokument "Kresťanské svedectvo v multináboženskom svete", ktorý 28.6.2011 spoločne vydali Svetová rada cirkví, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg a Svetová evanjelikálna aliancia.

Výběrová misiologická bibliografie

Zde naleznete seznam základní misiologické literatury na různá témata misiologického bádání. Bibliografii sestavil Kwang-Hyun Ryu.

Praxe evangelia v sekulárním Česku

Ve dnech 27. a 28. května 2011 se na Evangelické teologické fakulte UK v Praze uskutečnilo symposium pod názvem "Praxe evangelia v sekulárním Česku: publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností", organizované při příležitosti životního jubilea Prof. ThDr. Pavla Filipiho. Panu profesorovi srdečně blahopřejeme. Přiložený článek je reflexí některých misiologicky významných momentů, které na symposiu zazněli. 
Syndikovat obsah