Lidé

Představitelé

Luděk Korpa – předseda

(*1960) – kazatel Českobratrské církve evangelické (ČCE), po roce 1989 působil ve sboru v Merklíně, kde založil misijní skautské hnutí – Ichthys. V roce 1994 přešel do sboru v Plzni, kde spolu s farářem Jongsil Lee, se kterým ho pojí dlouholetý misijní zájem, vytvořil projekt misijního centra Open House. Od roku 2003 působil jako farář sboru ČCE v Kloboukách u Brna, v současné době pracuje po návratu do Plzně v místním Západním sboru ČCE.

Jongsil Lee – první místopředseda

(*1956) – farář Presbyterní církve Koreje, v jejímž ústředí pracoval několik let. Od roku 2001 je farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích s posláním nejen pro korejskou komunitu tamního sboru. Jeho cílem je pomáhat české církvi naplňovat její misijní poslání.

Spříznění spolupracovníci

Pavel Černý

(* 1949) – kazatel Církve bratrské, v současnosti též předseda její Rady, předseda Ekumenické rady církví v ČR a učitel praktické teologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na domácích i zahraničních teologických a misijních konferencích, je členem mezinárodních teologických společností a ve své službě se zabývá ekumenickou problematikou.

Miroslav Erdinger

(*1954) – absolvoval vysokoškolské studium teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze a oboru sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako duchovní Českobratrské církve evangelické (ČCE) působil v Rovečném na Moravě, v Krabčicích a v letech 1991 – 2005 tamtéž jako ředitel střediska Diakonie ČCE – Domova odpočinku ve stáří. Od roku 2005 je farářem sboru ČCE v Praze – Kobylisích.

Daniel Fajfr

(* 1952) – kazatel Církve bratrské, v současné době celocírkevní pracovník v oblasti misie a evangelizace. Učitel praktické teologie na ETS v Praze a na VOŠ Dorkas v Olomouci. V roce 2006 promoval na IBTS v Praze v oboru Kontextuální misiologie. Je členem misijního odboru mezinárodního svazu evangelikálních církví (IFFEC). Věnuje se problematice zakládání nových sborů v ČR a zahraniční misii.

Milan Jurík

(*1978) – absolvoval Evangelickou bohosloveckou fakultu Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislavě, kde v současnosti pracuje jako asistent na katedře praktické teologie. Věnuje se katechetice, homiletice a misijní práci církve v marginalizovaných skupinách. Od roku 2005 působí i jako spirituál Teologického domova při EBF UK v Bratislavě.

Sungkon Park

(*1966) – korejský misionář, dva roky působil v Indonésii, nyní ve slovenském Komárně, kde spolupracuje s Reformovanou církví na Slovensku – tvořenou z valné části příslušníky maďarské národnostní menšiny – při organizování různých misijních projektů. Vyučuje teologii na Univerzitě J. Seleyho v Komárně a vede sbor korejských křesťanů v Nových Zámcích.