O SCMS

Středoevropské centrum misijních studií (SCMS)  je ekumenické misiologické společenství, které v roce 2006 v Praze založili čeští, slovenští a korejští křesťané.

SCMS si vytklo dva hlavní cíle.

Prvním je seznámit s misiologií a vzdělávat v ní všechny, kteří o tento teologický obor mají zájem. Tento záměr se uskutečňuje přípravou misijních projektů na základě potřeb křesťanských společenství v středoevropském regionu.

Druhým cílem je konkrétní pomoc křesťanským církvím v plnění jejich misijního poslání, a to vzájemnou praktickou pomocí a podporou (finance, pracovníci, pomůcky pro práci, konzultace apod.) těch církví ve světě, které mají zájem o podporu misie ve střední a východní Evropě.

Počáteční vizi SCMS navrhl farář Jongsil Lee na základě svého pochopení českého křesťanstva. Farář Lee působí v České republice na základě dohodě o spolupráci mezi Presbyterní církví v Koreji a Českobratrskou círví evangelickou, které obě církve spolu uazvřely v roce 1996. V oblasti jeho zájmu byla i ekumenická misijní práce na Slovensku.

SCMS vychází z rozpoznání, že misijní aktivita církví dnes nemůže existovat nezávisle na místních církvích a křesťanech, a proto klade důraz na spolupráci a výměnu zkušeností křesťanů a místních církví. Církve a křesťané ze středoevropského regionu mají vlastní jedinečnou historicko-tradiční zkušenost, která jiným cirkvím a křesťanům, především mimo Evropu, chybí. Proto SCMS očekává, že církve si začnou uvědomovat a formulovat své konkrétní potřeby a budovat Kristovo tělo i prostřednictvím sdílení zkušeností mezi středoevropskými a dalšími cirkvemi a křesťany, a to především zkušenosti v pastoraci a misii ve společnosti.

SCMS plánuje uskutočňovať svoje cielepomocou dvoch programov – prvým je výskumná činnosť, ktorá zahrňuje štúdiumvývoja misie a misijné vzdelávanie; druhým je praktická misijná práca. Tietoprogramy by mali zbory povzbudiť, umožniť im príslušné vyškolenie, vzájomnúvýmenu informácií a priniesť praktickú pomoc pre cirkevné misijné programy.Pozývame preto do spolupráce stredoeurópskych, ázijských a všetkých ďalšíchteológov, farárov, laikov, cirkvi, zbory a rôzne inštitúcie, ktoré sastotožňujú s naším zámerom.

SCMS sa teší podpore domácich izahraničných odborníkov v oblasti misiológie a ekleziológie – u náspredovšetkým Josefa Smolíka, emeritného profesora praktickej teológie naEvanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, a Pavla Černého,predsedu Ekumenickej rady cirkví v ČR a učiteľa praktickej teológie naEvanjelikálnom teologickom seminári v Prahe a na Husitskej teologickej fakulteUniverzity Karlovej v Prahe.

SCMSpredstavilo svoj zámer v Rade pre svetovú misiu v Londýne, v Centre premisiológiu a svetové kresťanstvo na Birminghamskej univerzite ako aj v Centreštúdií kresťanstva v nezápadnom svete na teologickej fakulte Edinburghskejuniverzity. Zámer SCMS bol prezentovaný aj v Centre ekumenických organizácií vŽeneve: vo Svetovej rade cirkví, Svetovom luteránskom zväze, Svetovej alianciireformovaných cirkví a v Konferencii európskych cirkví. Tieto inštitúcie sazhodujú v názore, že cirkvi v stredoeurópskom regióne majú jedinečnú skúsenosťviery, z ktorej sa môže učiť nielen české a slovenské, ale aj celosvetovékresťanstvo.

Stanovy SCMS najdete zde.