Odkazy

Odkazy na příbuzné webové stránky:

 

Ekumenická rada církví v České republice

Farní sbor ČCE v Kobylisích

Českobratrská církev evangelická

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Slezská církev evangelická a. v.

Katolická teologická fakulta UK v Praze

Evangelická teologická fakulta UK v Praze

Husitská teologická fakulta UK v Praze

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

Henry Martyn Centre, Cambridge

Biblická škola v Martine

International Baptist Theological Seminary, Praha